multibem

 

Multibem Erken Çocukluk Eğitim Programı doğa temelli Türkçe, Matematik, Fen ve Sanat alanlarında okul öncesi eğitimine yeni bir bakış açısı ve tecrübe getiren uygulamalar bütünüdür. Multibem özünde çocukların keşif, merak ve araştırma duygusunu ön plana çıkaran, doğayla bütünleşmiş, çevreye ilişkin farkındalığı ve duyarlılığı yüksek, ifade ve yorum yeteneği gelişmiş, zengin dil kullanımını önemseyen, değerler her yerde ilkesine sahip, estetik ve sanatsal bakışı açısı gelişmiş çocuklar yetiştirmeyi amaçlar.

Multibem Erken Çocukluk Eğitim Programı eğitim programı geliştirilirken esas alınan başlıca ilkeler şöyledir: Her çocuk farklı bir bireydir. Programda somut ve gerçek malzemeler kullanılır. Değerler her yerde prensibi savunulur. Özgür seçimlere olana sağlanır. Beş duyusunu aktif bir şekilde kullanılır. Programda oyun yoluyla öğretim esas alınmalıdır. İfade ve yorum yeteneği desteklenir. Keşfetmenin gücüne inanılır.