Yaratıcı Drama

Her Bahar Bir Çiçek İle Başlar
 • Bilimden eğlenceye, sanattan spora birçok alanda eğitim vererek çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimini en üst seviyede destekliyoruz.
 • Yaratıcı drama’nın katılanlara etkisi erken yaşta tanışmış olmaya bağlıdır. Okul öncesi dönemden başlayarak, öğrenme ortamının içine kendiliğinden alınan drama etkinlikleri; tıpkı iyi yazınsal metinler, çağdaş anne baba ve öğretmen ya da yaratıcı bir okul gibi, çağdaş, yaratıcı, demokratik bireyleri yaratmada temel araçlardan birisidir.

  *Sosyalleşmeye katkıda bulunur.
  *Çocuğun kendini ifade etmesini sağlar.
  *Demokrasi ve eşitlik duygusunu geliştirir.
  *Yaratıcı düşünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler.
  *Çocukların, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesine olanak sağlar.

 • Bizimle İletişime Geçin!