Dini Eğitimler

Her Bahar Bir Çiçek İle Başlar
 • Bilimden eğlenceye, sanattan spora birçok alanda eğitim vererek çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimini en üst seviyede destekliyoruz.
 • DİNİ DEĞERLER EĞİTİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

  Çocukların eğitimi daha anne karnındayken başlar.Doğduktan sonra da hızla devam eder.Çocukların dinî eğitimi çok önemsenecek bir durumdur.Dini eğitim de her yaşın ayrı bir önemi vardır.Çocuklara doğru ve sağlıklı bir din eğitimi verebilmek için, her anne ve babanın planlı olarak, belirli hedefleri olmalıdır. Bu nedenle okul öncesi din eğitimi büyük önem taşır,okul öncesi dönem dediğimiz 3-6 yaş dönem sevdirme ve benimsetme dönemidir. 7 yas ve sonrasındaki ergenlik dönemine kadarki süreç ise ibadetlere alıştırma süreci olarak değerlendirililebilir.

  3 YAŞ DİN EĞİTİMİ
  Üç yaşın başlarındaki çocuklar dengesiz, olum­suz, kararsız ve isyankârdır. Büyüklerin sözlerini dinlemez, hatta tersini yapar, kısıtlandığı zaman ise öfkelenir, çevresinden yardım istemez, kendi ba­şına işlerini yapmaya çalışır. Bu davranış şekilleri, çocuğa göre değişmekle beraber üç yaşın ortala­rında veya sonlarında azalır, normale döner. Ancak bu dönemde oluşan saplantılar ve ruhsal bunalım­lar ileriki yıllarda inatçılık ve direnç belirtileri şek­line dönüşebilir. Bundan dolayı çocuklara bir takım dinî içerikli bilgileri çocuğa sevgive oyun yöntemleri vermekteyiz. Aksi takdirde çocuk, bu konularda ömür boyu olumsuz bakış açısına sahip olabilir. Bu se­beple özellikle bu yaş grubundaki çocuklara baskı ve zorlamalardan kaçınmak gerekir. Onları isteme­diği bir dinî faaliyeti gerçekleştirmeye zorlamama­lıdır.
  Üç yaşın sonlarında sakinlik dönemi başlar. Çocuk daha dengeli ve ölçülü hareket etmeyi öğrenir. Bu yaş çocuğu çok soru sorar, “neden” ve “niçin”lerle konuyu irdeler. Allah’a, meleklere dair, Hz. Peygam­bere ve diğer iman esaslarına dair çok fazla soru sormaya başlar. Bu aşamada çocuklara kısa ve öz cevaplar verip
  4 YAŞ DİN EĞİTİMİ
  Dört yaş, çocuğun en çok araştırmacı olduğu dönemlerden birisidir. Her şeyi öğrenmek ister. Bu yaşta çocuğa seveceği, hoşuna giden hikâyelerden bol bol okuyun ya da anlatın. Dinî temaları, hikâye ve masal diliyle işleyin. Bunun için dinî hikâyeler ve seçilmiş masallardan yararlanabilirsiniz. Elinizde mevcut değilse bile siz kendiniz kurgulayarak ço­cuğa vermek istediğiniz mesajı bir hikâye içinde ve­rebilirsiniz.

  5 YAŞ DİN EĞİTİMİ
  Beş yaş, çocukluk evresinin düğüm noktasıdır. Bu yaşı “altın yaş” olarak nitelendiriliriz. Bu yaş ço­cuğu çevresine uyum gösterir. Bu yaşta çocuklar ev işlerine yardım etmeyi sever, zayıf ve küçükleri ko­rur, başkalarının üzerinde olumlu tesir bırakmak is­ter, işte bu çağ çocuğun bir takım ibadetlere, dinî ritüel ve davranışlara aşinalık kazandırabilmesi için en önemli zaman dilimidir, inanç esasları temel an­lamda bu çağda iyi ve doğru şekliyle kavratıp be­nimsetebilirsiniz.

 • Bizimle İletişime Geçin!