ANADİLİ EĞİTİMİ

 

Anaokulumuzda Anadili eğitiminde; her öğrencinin kendisini düzgün ifade edebilmesi, anadilini iyi kullanabilmesi, kelime hazinesini geliştirmesi, anlama becerisini geliştirerek sosyalleşmesi doğrultusunda titiz çalışmalar yapılmaktadır.

 • Sohbet
 • Öykü anlatma ve tamamlama
 • Tekerleme 
 • Şiir
 • Parmak oyunları
 • Resimli kitap okuma 
 • Taklit oyunları
 • İletişim (dinleme konuşma)
 • Okuma yazmaya hazırlık
 • Görsel algı çalışmaları
 • Dikkat bellek çalışmaları
 • Sosyal dünya
 • Toplumsal duyarlılık
 • Dil yetenekleri
 • Kelime hazinesi
 • El becerilerine yönelik çalışmalar